Schůzka pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku

Schůzka pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku - bližší informace viz. příloha

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - bližší informace viz. příloha

Ke stažení

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Zahradní slavnost 5.6.

Zahradní slavnost se bude konat 5.6. od 15:30 do 18:00.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Zrušení akce 1.6.

Z důvodu extrémně nepříznivého počasí se zahradní slavnost přesune na jiný den v příštím týdnu (pravděpodobně 5.6.), bude upřesněno podle aktuální předpovědi počasí. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace, Drásov 167, 664 24 Drásov, zastoupená ředitelkou školy, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Alena Straubová, advokátka, email: office@akstraubova.cz tel.: 541 556 155.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na Den dětí 1.6.2018

Pozvánka na Den dětí 1.6.2018

Vážení rodiče, prarodiče, příznivci školy, přijměte prosím pozvání na Oslavu Dne dětí jako zahradní slavnost, která proběhne na zahradě školy 1. června 2018 od 15. 30 – 18.00 hod.Při této příležitosti si můžete na školní zahradě užít, vyslechnout, zhlédnout:

výstavu výtvarných děl pod širým nebem, vystoupení dětí ze všech oddělení mateřské školy, zpěv vítězů školní pěvecké soutěže, představení 3.A Evy Zachariášové, vystoupení flétniček pod vedením Hany Bednářové, Budulínka dramatického kroužku a 3. B Petry Francové, pohybovou skladbu Cirkus (vystoupení žáků 6.A a 6.B) Lucie Mácové i vystoupení školního sboru Jitky Smékalové.

Užít si mohou děti též soutěže a malování na obličej. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pozvání na Den otevřených dveří - 26. a 27.5.

Vážení rodiče, prarodiče, rodáci, absolventi, bývalí zaměstnanci i příznivci školy, obyvatelé obce, buďte srdečně zváni ve dne 26. a 27. 5. v době 14 - 16 hodin na Den otevřených dveří. Zpřístupněny vám budou všechny prostory školy i nově zbudované mateřské školy. Těšíme se na Vaši návštěvu, v prostorách školy bude možné zakoupit almanach vydaný k 90. výročí školní budovy Drásov 167.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Třídní schůzky, 24. 4. 2018

Vážení rodiče, dne 24. 4. 2018 v 16.30 hodin proběhnou třídní schůzky, na nichž dostanete od svých třídních učitelek souhrnné informace o aktivitách, jež vaše dítě čekají, o dění v třídních kolektivech.

Ředitelské volno ve dnech 30.4. a 7.5.

Podle ustanovení školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a zákona č. 472/2011 Sb. ustanovení § 24 vyhlašuje statutární orgán školy ve dnech 30.4. a 7.5. ředitelské volno z organizačních důvodů. Po oba dny bude zajištěn pro přihlášené děti provoz školní družiny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 25. 4. 2016 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Příměstské tábory - rozšíření nabídky

Vážení rodiče, vzhledem k letošnímu enormnímu zájmu o příměstské tábory, vypisujeme tři nové běhy, které jsou zaměřeny na chovatelství, výpravy za poznáním i sportování. Více viz přiložené letáky.

Ke stažení

6_primestsky_tabor_2018.pdf6. příměstký tábor - ve formátu pdf
7_primestsky_tabor_2018.pdf7. příměstký tábor - ve formátu pdf
8_primestsky_tabor_2018.pdf8. příměstký tábor - ve formátu pdf
Příměstský táborový řádPříměstský táborový řád - ve formátu pdf
BezinfekčnostBezinfekčnost - ve formátu doc

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Provoz ŠD v době velikonočních prázdnin dne 29. 3. – nabídka

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě v době velikonočních prázdnin, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 23. 3. 2018 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Bc. Lenka Ondříšková

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základní školy" se bude konat dne 17. 4. 2018 v době od 14:00 do17:30 hodin v budově základní školy Drásov 167. K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.Zápisu se prosím zúčastněte pouze se svým předškolákem. Pro větší komfort Vás i Vašich předškoláčků je možné se zapsat na určitý čas na zápisové archy umístěné v mateřských školách v době od 26. 3. do 13. 4. (MŠ Drásov, MŠ Malhostovice). Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonním čísle 549424194 (Mgr. Bednářová) nebo e-mailem: bednarova@zstgmdrasov.cz . Dne 11. 4. 2018 můžete navštívit v době od 7.50 – 9.30 hod. přímo výuku v rámci otevřeného vyučování v našich prvních třídách. Více informací viz přiložený leták.

Děkuji moc a přeji pěkné dny...

Ke stažení

Zápis do 1.ročníku základní školy - ve formátu pdf
Žádost o odklad - ve formátu pdf
Žádost o přijetí - ve formátu pdf
Dotazy k zápisu - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

16. reprezentační ples školy“

Již tradiční ples se tentokrát z organizačních důvodů uskutečnil až v únoru, ale našim dospívajícím deváťákům, kteří ples otevírali, to rozhodně nevadilo. Po odtančení polonézy, pro kterou si jako hudební motiv vybrali písničku od skupiny Aerosmith a jejíž nácvik připravovala Mgr. Martina Špačková, byli všichni deváťáci „ošerpováni“ a při děkovné řeči přednesené Kačkou Votavovou ukáplo třídní učitelce Jitce Smékalové i pár slziček. A pak mohla začít zábava naplno. Jako každý rok předvedli svá vystoupení současní i bývalí žáci naší školy, kteří reprezentují Taneční klub Sokol Drásov. Postarali se o dvě vystoupení pod taktovkou paní Marie Bělušové. Moc děkujeme

Ve 23:00 nastoupilo na taneční parket seskupení HR Ladies z Hradčan, aby předvedlo vtipné taneční vystoupení s písněmi z akčních filmů. A půlnoc patřila překvapení v podobě muzikálového zpěváka a herce Tomáše Löbla. Tento dokázal ze svého odpoledního představení v Praze přejet opravdu tip ťop, když ve 23:58, parkoval před Sokolovnou. Při jeho vystoupení, kdy zahrál a zazpíval písničky z muzikálu Děti ráje, byl taneční parket v obležení a všichni jsme zpívali s ním. Celým večerem nás pak provázela Malá kapela pana Miroslava Falty, která se postarala o hudební produkci. A na závěr mi dovolte vyslovit poděkování: Děkuji paní učitelce Lucii Mácové, která se postarala o to, aby při přípravě deváťáci dělali, co měli za úkol. Paním učitelkám Homolkové, Holubové, Baxantové, paním vychovatelkám Ondříškové, Malé a paní Dagmar Kloudové za pomoc, jak při chystání tomboly, tak při výpomoci přímo na plese. Ráda bych poděkovala rodičům žáků osmé třídy, kteří se proměnili na šatnáře, uvaděčky, dokonce barmany a barmanky. Myslím, že někteří z nich ani netušili, co vše zvládnou 😊. Moc děkuji a doufám, že v této tradici pomoci rodičů žáků 8. ročníku budeme zdárně pokračovat i v roce příštím.

Vyzvedávám velice pomoc paní Anety Dvořáčkové, která spolu s dívkami z deváté třídy nachystala, vymyslela a uskutečnila výzdobu Sokolovny a trávila ve škole, na nákupech i na telefonu dlouhé hodiny. I letos se sešlo krásných 200 cen do „malé“ a 20 cen do „velké“ tomboly, z nichž dvě ceny byly, jako nevyzvednuté, vydraženy. Dražba nám získala krásných 3 500,- do kasičky. Děkujeme všem sponzorům, kteří na organizaci plesu přispěli, ať finančně, či věcným darem. Poděkování si samozřejmě zaslouží paní Maruška Tinková se svým týmem pomocnic, které nejen připravily výborné řízky s bramborovým salátem, ale celý plesový večer strávily v potu smažení, vaření a prodeje svých výtvorů.

Děkuji Panu Bartoňovi, který se jako ostraha společně se svými dvěma kolegy postaral o klidný průběh celého plesu.

Velmi děkuji Tomáši Löblovi, který opravdu přijel z Prahy do Drásova jen na tu půlhodinovu otočku, neboť ráno opět nastupoval v TV Prima do práce.

Poděkování patří panu Rudolfu Jedličkovi, který z kamarádství podlehl mým prosbám a nafotil krásné fotky.

Rodinám paní Ondříškové, Homolkové, Polákové a mému manželovi, kteří jezdili, naváželi, přiváželi a po plese zase odváželi vše, co bylo potřeba.

Jestli jste někdo zaznamenal, že nikde není zmíněna paní ředitelka Dana Veselá, tak je to proto, že se jí stal vážný úraz a ples prožívala doma. Paní ředitelko, přejeme brzké uzdravení.

Za Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. Olga Frydrýšková

Nabídka příměstských táborů

Nabídka příměstských táborů připravených pro letní prázdniny více informací viz přiložené soubory, přihlašování od 8.3. do naplnění kapacity.

Ke stažení

1_primestsky_tabor_2018.pdf1. příměstký tábor - ve formátu pdf
1_primestsky_tabor_2018.pdf2. příměstký tábor - ve formátu pdf
1_primestsky_tabor_2018.pdf3. příměstký tábor - ve formátu pdf
4_primestsky_tabor_2018.pdf4. příměstký tábor - ve formátu pdf
5_sportovní_kemp.pdf5. sportovní kemp - ve formátu pdf
Příměstský táborový řádPříměstský táborový řád - ve formátu pdf
BezinfekčnostBezinfekčnost - ve formátu doc

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvání na setkání s předškoláky - 6.3.2018 od 16 hodin.

Pozvání na setkání s předškoláky - 6.3.2018 od 16 hodin.

Milí předškoláčci, chcete si také vyzkoušet, jestli byste mohli být králem/královnou všech zvířátek? Přijďte v doprovodu rodičů v úterý 6. března 2018 průběžně mezi 16:00hod. - 16:30hod. do hlavní budovy ZŠ T. G. Masaryka, Drásov 167. Škola plná královských úkolů už na vás čeká. Více viz přiložený soubor.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pozvánka na školní ples

Ples 2018 pozvánka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. vás zvou na 16. reprezentační ples školy, který se bude konat dne 24. 2. 2018 od 20.00 hod. v drásovské sokolovně. K tanci a poslechu zahraje Malá kapela, ples zahájí polonézou žáci 9. ročníku ZŠ. Během večera vystoupí tanečníci z TK Sokol Drásov i taneční skupiny Hr. Ladies, čeká vás bohatá tombola.

Cena vstupenek: 120Kč/ předprodej vstupenek od 12. 2. 2018 u p. Ondříškové v budově ZŠ Drásov, Drásov 167.

Inspekční zpráva

Ve dne 13.-15.11.2017 probíhala v naší základní i mateřské škole inspekční činnost. Se závěry inspekční činnosti ČŠI se můžete seznámit v přiložené inspekční zprávě.

Ke stažení

Inspekční zpráva - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve středu 31. 1.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 31. 1. 2018 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 30. 1. v době od 13:00 do 15:30.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit před vložením do kontejneru přítomné službě.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Výtěžek tříkrálové sbírky

Ke stažení

Výtěžek tříkrálové sbírky - ve formátu doc

Provoz ŠD v době pololetních prázdnin dne 2. 2. – nabídka

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě v době pololetních prázdnin, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 28.1. 2018 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Schůzka k připravovanému zájezdu do Velké Británie - 9.1.od 16 hod.

Základní škola bude ve spolupráci s CK Scholare pořádat v termínu 6.-12.5.2018 pro žáky školy 7denní autobusový zájezd do Velké Británie . Děti budou ubytovány v hostitelských rodinách s plnou penzí a navštíví hlavní město Londýn, univerzitní město Oxford, neolitickou památku Stonehenge, nejkrásnější z britských hradů Warwick Castle, přímořské letovisko Brighton. Pro více informací o chystané akci, možnost zeptat se na detaily ohledně ubytování, stravování apod. využijte prosím návštěvu zástupců CK Scholare přímo ve škole dne 9.1. 2018, kdy se bude od 16 hodin konat informační schůzka.

Mgr. Sylva Pekárková

Výuka s živou „pomůckou“

Před Vánoci navštívil žáky sedmého ročníku Jan Homolka, student Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde studuje program Ochrana zvířat a welfare. V rámci výuky přírodopisu, v tématu plazi, jsme využili jeho nabídky praktické výuky. Jako začínající herpetolog nám přinesl živou krajtu a seznámil nás s ostatními zajímavostmi týkajícími se plazů formou fundované a pro žáky zajímavé prezentace. Janovi děkuji, a těším se na případnou další spolupráci.

Mgr. Jana Kopalová

PF 2018

PF 2018

Andělsky krásné Vánoce a po čertech dobrý nový rok 2018 přeje za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Drásov.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Tradiční dílničky v příjemné atmosféře

Ve čtvrtek dne 21.12.2017 bylo pro žáky 4.-8. ročníku přichystáno v prostorách školy na 20 dílniček, v nichž si mohli zhotovit dle svého výběru milé dárečky pro svoje nejbližší. Vyráběli se ponožkoví sněhuláčci, ručně barvené koupelové soli, přáníčka i jmenovky na dárečky, korálkové vánoční ozdoby, ozdoby šité z filcu, vyzkoušet si žáci mohli techniku quillingu, ale i vyšívání. Děti si tvoření užily a řada z nich byla opravdu velmi kreativní, když dokázaly námět vlastním nápadem povýšit.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Poděkování za nádherný dar paní Janě Svobodové

Dovolte, abych touto cestou poděkovala paní Janě Svobodové, která v letošním roce na počátku času adventního věnovala škole svůj v širokém okolí známý betlém vyráběný ze slaného těsta. A že se nejedná o betlém jen tak ledasjaký můžete zhlédnout po celý vánoční čas přímo na náměstí městyse, kde je instalován v přízemí obecního domu. Vedle tradičních figur najdeme ve scenérii tři krále, řadu pastýřů, řemeslníků, vtipnou postavu řezníka, lesního dělníka, rybáře i s kapříkem, tetky s husou, ale i další. Za dar mnohokrát děkujeme a s péčí se o něj budeme starat.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Výstava betlémů v Libušině galerii

Od 13.- 30.12. probíhá v Libušině galerii v Malhostovicích SPOLEČNÁ VÝSTAVA BETLÉMY, MALOVANÉ PERNÍČKY, VÁNOČNÍ DEKORACE, které se účasníme i my s našimi výtvarnými dílky. Jednak je to šitý betlém tvořený třemi figurami - Marií , Josefem a Ježíškem, ale i řada keramických soviček - stínidel, které můžete v malebném prostředí dýchajícím uměleckým duchem zhlédnout. Vystaveny jsou vedle řady betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů - od papíru, přes sádru, modurit, kukuřičné šustí, keramickou hlínu, dřevo, kašírovanou hmotu kombinovanou s dalšími netradičními materiály, ke slanému těstu, perníkovému těstu až po moderně pojaté klasické téma ztvárněné formou hlavolamu.

S našimi malými tvůrci, žáky 5. ročníku, jsme výstavu navštívili dne 18.12. a musíme poděkovat za velmi zdařilý erudovaný výklad panu Jurovi Dovičínovi, který se dětem velmi pěkně věnoval a zastoupil tak stonající paní Vyskočilovou. Galerii přejem spoustu příznivců i při dalších akcích.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Mikulášská nadílka

Dne 5.12. se již tradičně žáci 9. ročníku ujali mikulášské nadílky. Úkolu se zhostili všichni ve dvou vytvořených skupinách, v jejichž čele stál Mikuláš doprovázený sborem krásných andělů a neposedných čertů. Velmi příjemně bytosti nebeské i pekelné zprostředkovaly dětem nadílku a velkého úspěchu se dočkaly zejména u nejmenších dětí, které ochotně přednášely, zpívaly i tancovaly. Starší si pak vyslechli i prostor pro zlepšení a přislíbili změnu k lepšímu...

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Čertovský šplh

V pátek 1. prosince proběhla v naší škole soutěž ve šplhu na tyči - Čertovský šplh. Jako každý rok k nám i letos přijely děti ze Základní školy Čebín. Soutěže se zúčastnilo 49 soutěžících, kteří byli při svých výkonech hlasitě povzbuzováni spolužáky. Na nejlepší „šplhače“ čekala odměna v podobě diplomu a ceny. Nechyběla ani vystoupení, která si připravily jednotlivé třídy pro Mikuláše.

Výsledky:

1. ročník: 1. Bára Ryšavá (ZŠ Drásov)
  2. Šimon Matúšů (ZŠ Drásov)
  3. Valerie Hradská (ZŠ Čebín)
2. ročník: 1. Tomáš Pohanka (ZŠ Drásov)
  2. Vojtěch Zouhar (ZŠ Drásov)
  3. Tobiáš Svoboda (ZŠ Drásov)
3. ročník: 1. Erik Slanina (ZŠ Čebín)
  2. Kristýna Andó (ZŠ Drásov)
  3. Adéla Olejníková (ZŠ Drásov)
4. ročník: 1. Eliška Kocmanová (ZŠ Drásov)
  2. František Sychra (ZŠ Čebín)
  3. Ondřej Bárta (ZŠ Drásov)
5. ročník: 1. Klára Cacková (ZŠ Drásov)
  2. Elen Šturzová (ZŠ Drásov)
  3. Barbora Petra Holemá (ZŠ Čebín)

Mgr. Veronika Kadlecová

Rozpočet na rok 2018

Ke stažení

Krabice od botStřednědobý výhled rozpočtu - ve formátu pdf
Schválený rozpočet 2018Schválený rozpočet 2018 - ve formátu pdf
SchváleníSchválení rozpočtu 2018 - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Krabice od bot aneb Děti darují dětem

I v době relativního blahobytu jsou kolem nás děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naši podporu a povzbuzení. Proto je tu akce Krabice od bot, kterou chceme podpořit. A jestli se chcete zapojit aktivně i vy, společně s dětmi vezměte krabici od bot, vložte do ní dárky: hračky, pastelky, oblečení apod. Krabici pěkně zabalte, čitelně na ni napište, pro koho se dárky hodí – zda pro chlapce či pro holčičku a v jakém věku (0-17). Krabici doručte do školy nebo přímo na sběrné místo, které je u paní Olgy Frydrýškové na adrese Drásov 415. Odtud budou dárky rozděleny potřebným. Blišší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Ke stažení

Krabice od botKrabice od bot aneb Děti darují dětem - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Vánoční dekorace provoněly školu

Dne 28.11. proběhla od 15 - 18 hodin již tradiční tvůrčí dílna otevřená pro širokou veřejnost. Jejím cílem je dát prostor pro výrobu vítacích věnců na dveře, ale i věnců adventních jak dospělým, tak jejich dětským pomocníkům. Tentokrát probíhala dílna pod taktovkou paní Anety Dvořáčkové, které patří za přípravu i realizaci velký dík. Pod rukama zručných maminek, ale i tatínků vznikaly z jednolých větviček dekorace oslavující příchod očekávaných svátků. Některé výsledné práce můžete zhlédnou v obrazové příloze.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Návrh rozpočtu 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

Ke stažení

Krabice od botStřednědobý výhled rozpočtu - ve formátu pdf
Návrh rozpočtu 2018Návrh rozpočtu 2018 - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Logická olympiáda 2017

V letošním školním roce se opět někteří žáci naší školy zapojili do soutěže Logická olympiáda. Soutěž probíhala v prvním a druhém říjnovém týdnu. Olympiáda je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků v kategorii - mateřské školy, 1. ročník ZŠ, 2. – 5. ročník a druhý stupeň ZŠ.

Z údajů poskytnutých naší škole se mezi 75% úspěšných řešitelů zařadili tito žáci ZŠ a MŠ. Žáci jsou seřazeni podle abecedy:

 • Cacková Klára, 5. A
 • Cacková Viktorie, 2. B
 • Holík Marek, 7. B
 • Homolková Andrea, 7. B
 • Kellner David, 7. A
 • Kellnerová Karolína, 4. A
 • Kopečný Jakub, 4. B
 • Kudláček Lukáš, MŠ
 • Kudláčková Ivana, 4. B
 • Lidman Kryštof, 3. A
 • Lidman Šimon, 2. A
 • Satlawa Witold, MŠ
 • Souček Andrej, 1. A
 • Ševčík Pavel, 4. B
 • Ševčíková Kateřina, 1. A
 • Zachariáš Pavel, 4. A

Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme.

Ing. Jana Homolková

Pozvánka adventní dekorace - 28.11.2017

Vánoční aranžování 2017.pdf

Přijměte pozvání na předvánoční tvoření -ADVENTNÍ DEKORACE.Přijďte si vytvořit vítací věnec na dveře, adventní svícen klasický či jinou dekoraci pro radost i zvelebení domova s Anetou Dvořáčkovou.

Tvoření proběhne v budově Základní školy T. G. Masaryka Drásov, Drásov 167 dne 28. 11. 2017 v době od 15.00 – 17.00 hod. Cena 50,- Kč za dekoraci (v ceně slaměný věneček, chvojky, vázací drát, tavicí materiál, k dokoupení ozdoby a přízdoby). Více viz přiložený leták.

Vánoční jarmark - 1.12.2017

Přijměte prosím pozvání a přijďte se společně s námi předvánočně naladit na akci organizovanou se spolupráci Spolku rodičů MŠ a naší školky. Více viz přiložený plakátek.

Ke stažení

Vánoční jarmark - 1.12.2017Vánoční jarmark - 1.12.2017 - ve formátu pdf

Mgr. Martina Špačková

PŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školy

Ve školním roce 2017/2018 připravujeme opět několik akcí, během nichž mohou předškolní děti nahlédnout do školy. Kromě pravidelných návštěv předškoláčků v doprovodu paních učitelek z mateřské školy budou připravena též dvě odpoledne, kdy se budou paní učitelky snažit přiblížit dětem i rodičům atmosféru, jež ve škole panuje, ukázat jim, jaká naše škola je… více viz přiložený leták

Ke stažení

PŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školyPŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školy - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Svatý Martin

Letos se nám, i díky příznivému počasí, podařilo ve čtvrtek 9. listopadu uspořádat příjemnou svatomartinskou slavnost. Zaznamenali jsme hojnou účast dětí, ze kterých sálalo nadšení stejně jako světýlka z lampionků nebo vlastnoručně vyrobených lampiček. Prostror před školou posloužil jako venkovní galerie pro obrázky dětí. Na trase, která pak vedla ulicemi v okolí školy, plnily děti různé úkoly se svatomartinskou tématikou, za jejichž splnění získávaly sladké odměny. Při čekání na svatého Martina se všichni mohli zahřát teplými nápoji, ochutnat škvarkovou pomazánku, svatomartinské rohlíčky a jiné dobroty. Martin na svém bílém koni přijel i s dvoučlennou družinou (za což mnohokrát děkujeme paní Kopišťové), ale sněhovou nadílku nám zatím nepřivezl. Tak třeba to napraví na svůj svátek v sobotu.

Miroslava Stará

Halloweenská noc

V noci ze čtvrtka 2. 11. na pátek 3. 11. proběhla tradiční akce pro děti 3. tříd – Halloweenské spaní ve škole. Všechny děti, které nebyly ve svých strašidelných maskách téměř k poznání, se aktivně zúčastnily připraveného programu. Tančily, soutěžily, vyráběly mumie, vytvářely nikdy nevídané příšery a naučily se i několik anglických písniček. Po stezce odvahy temnými chodbami školy přišlo všemi očekávané překvapení – dva nádherné dorty. Všichni si na nich i na jiných laskominách, které pro děti napekly ochotné maminky, velmi pochutnali. A protože v noci působila kouzla dobrých víl, spali kluci i holky sladce až do rána.

Mgr. Kateřina Večeřová za celý strašidelný tým

Svatomartinská slavnost dne 9.11. v 16.45 hod

Svatomartinská slavnost dne 9.11. v 16.45 hod

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. pořádají dne 9. 11. od 16.45 hodin tradiční svatomartinskou slavnost - SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Sraz s lampičkami či lampiony před základní školou. Čeká vás společné zpívání,galerie výtvarných prací pod širým nebem, procházka se světýlky, úkoly pro děti, návštěva svatého Martina.

Dýně s nápadem

V pátek dne 20.10.2017 proběhl v základní škole první ročník soutěže O nejkrásnější vyřezávanou dýni. Děkujeme všem šikovným řezbářům, kteří se se svými vydařenými dílky zúčastnili. Ve vestibulu školy jste tak mohli potkat tradiční zubaté dýně, dýni mimoně i dýni skřítka. Doufáme, že soutěž získá na oblibě a v roce příštím ožijí veškeré vstupní porstory školy oranžovými kráskami i obludami. V letošním ročníku obdrží drobnou odměnu všichni zúčastnění.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Anglické divadlo ve škole

V pátek 20. 10. jsme ve škole přivítali anglické divadlo BEAR. Herci z divadelního spolku si pro nás připravili tři divadelní představení.

První vystoupení s názvem Jackie and Gaint byl určen dětem 3- 5 tříd. Celý příběh o holčičce, která utíkala před hladovým obrem, byl velmi akční a děti se aktivně zapojily do vyprávění. S příběhem se naučily nová slovíčka a jednoduché anglické věty.

Pro žáky druhého stupně byla připravena vystoupení The Alien grammar show ( 6,7 tř.) a The Detectives ( 8,9 tř.). Svou interaktivitou byli žáci doslova vtaženi do děje a stali se tak součástí celého vystoupení. V průběhu celého divadelního představení si všichni žáci nejen procvičovali znalost anglické gramatiky, ale museli i sami rozvíjet pokračování celého příběhu. To byla skvělá příležitost zapojit své komunikační schopnosti v angličtině. Výkony herců i jejich zapálení bylo pro žáky opravdu motivující a za to jim patří velký dík.

Mgr. Milena Gébová

Zahájen sběr kaštanů a žaludů

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a žákovský parlament oznamují, že od 18. října bude v základní i mateřské škole probíhat SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ PRO MÍSTNÍ ZVĚŘ. viz. přiložený leták.

Ke stažení

Sběr kaštanů - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr pomerančové kůry

probíhá tradičně od prosince do března, více viz. přiložený leták.

Ke stažení

Sběr pomerančové kůry - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve středu 25. 10.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 25. 10. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 24. 10. v době od 13:00 do 15:00.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Realizace Code week v naší škole

20 žáků druhého stupně využilo nabídku společnosti SAP, která v rámci SAP Month of Service a Evropského týdne programování (7. – 22. října 2017) podporuje zájem dětí o programování prostřednictvím workshopů ve vybraných školách. Code Week je celosvětová kampaň na podporu programování, jež v EU probíhá pod záštitou Evropské komise, a jejím cílem je zvyšovat povědomí o programování a motivovat mladé lidi, aby se učili programovat. Obsahem workshopu, který proběhl během čtyř vyučovacích hodin, byla výuka jazyka Scratch. Akce se ve škole setkala s velkým zájmem a díky vstřícnosti pana Radima Kesega bude workshop realizován 1. 11. i pro nahlášené zájemce z 1. stupně.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Úspěšná bramboriáda plná slunce

Dne 16.10 jsme využili jednoho z posledních krásných dnů babího léta a sešli jsme se společně v opravdu hojném počtu na zahradně školy. Zahradní slavnost byla uspořádána k příležitosti Bramboriády jako oslavy úrody - brambor, česneku a letos i dýní. Děti měly možnost v rámci sedmi soutěžních disciplín brambory koulet, navíjet, házet, jimi, tisknout atd., ale též brambory ochutnat jako tradičně pečené v ohni nebo jako bramboráky. Připraveno bylo též malování na obličej, prohlídka interiéru i exteriáru traktoru i nakladače, nad ohněm si mohly děti i dospělí opéci špekáčky, proběhla soutěž o nejkurióznější, nejmenší i největší bramboru. Velmi pěkné slunečné počasí nás doprovodilo až k 17. hodině, kdy jsme společnou písničkou doprovodili do spánku žabičky. Již nyní se těšíme na vaše výtvory, vyřezané dýně, při jejichž zpracování bude hodnocena originalita i zpracování, které prosíme přineste do školy v pátek, dne 20.10.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na tradiční bramboriádu - pondělí 16.10.

Pozvánka na tradiční bramboriádu - pondělí 16.10.

Provoz ŠD v době podzimních prázdnin – nabídka

Vážení rodiče, ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2017 budou podzimní prázdniny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 22. 10. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

První týden nového školního roku byl věnován bezpečnosti žáků.

V úterý, ve středu a v následující pondělí se konaly besedy pro jednotlivé ročníky žáků zorganizované díky projektu VZP „Vzpoura úrazům“. Děti navštívili a besedy vedli mladí muži, kteří se následkem úrazu ocitli na invalidním vozíku. Seznámili žáky s tím, jak k jejich úrazu došlo, pohovořili o svém současném životě s postižením. Život mladého muže, který rád sportoval a těšil se na práci zubního technika, změnil okamžik, kdy narazil hlavou do stěny bazénu. Druhému život zcela změnil pád na snowbordu při riskantní jízdě. Varovali děti před neopatrností, zdůraznili, že většina mladých lidí je na invalidní vozík upoutána jejich vlastní vinou a upozornili je na některá rizika, která hrozí. Dále jim povídali o sportech, které jako hendikepovaní mohou provozovat, čemu se mohou věnovat. Beseda byla pro žáky velice zajímavá a jednoznačně měla na žáky velký dosah z hlediska prevence proti úrazům.

Mgr. Petra Francová

Branný den

Ve čtvrtek 7.9. se žáci 2. – 5. ročníku , v pondělí 11. 9. žáci 6.-9. ročníku zúčastnili branného dne na místním drásovském hřišti. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně prošli pět stanovišť. Zde se seznámili se systémem armády ČR, s povinnostmi občana při obraně státu v rámci programu POKOS, zopakovali si, jak správně poskytnout první pomoc a přivolat záchranu. Dozvěděli se, jak si správně zabalit evakuační zavazadlo, jak se chovat při povodních či požárech a jaké nebezpečí hrozí při chemických haváriích. Vedle toho měli příležitost si vyzkoušet střelbu z armádních zbraní, běh v ochranné masce, hod granátem na cíl. Děti nezastavilo ani poměrně chladné a větrné počasí a skvěle si celé dopoledne užily.

Mgr. Soňa Korčáková

Třídní schůzky, valná hromada OSRP - 19.9.2017

Vážení rodiče, dne 19. 9. 2017 v 16.30 hodin proběhnou třídní schůzky, na nichž dostanete od svých třídních učitelek souhrnné informace o aktivitách, jež vaše dítě čekají (akce, plavání, lyžování atd.).

Po třídních schůzkách bude od 17.15 hod. probíhat valná hromada Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. Prosíme o účast všech třídních důvěrníků i dalších rodičů, jež zajímá život ve škole i kolem ní...

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Ředitelské volno dne 29.9.2017

Podle ustanovení školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a zákona č. 472/2011 Sb. ustanovení § 24 vyhlašuje ředitelka školy dne 29. září ředitelské volno z organizačních důvodů. Pro přihlášené děti bude v provozu školní družina. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 25. 9. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Logická olympiáda 2017

Tak jako v předchozích letech se i v letošním školním roce můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2017. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz

Mohou soutěžit předškolní děti, žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.

Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k internetu.

Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2017 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2017. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2017.

Ing. Jana Homolková

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne v 8:00 hod. v tělocvičně základní školy. Přístup do tělocvičny bude umožněn z boční strany budovy. Ostatní žáci školy se sejdou v 7:50 hod. ve svých kmenových třídách se svými třídními učiteli. S sebou si přinesou psací potřeby a přezůvky. Jejich slavnostní přivítání proběhne v 9:00 hodin. Žáci druhého a třetího ročníku se sejdou v budově ZŠ Drásov 32 (na náměstí) v 7:50 hod. Ukončení výuky tento den bude pro žáky 2. - 9. ročníku před budovou ZŠ Drásov 167 v 9.15 hod. Přejeme příjemný start pravou...

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Organizace prvního školního týdne

Pondělí      
  slavnostní zahájení školního roku do 9.15 hod. (všichni končí na hlavní budově)
Úterý      
  první třídy 2 hodiny    do 9.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Středa(předměty dle rozvrhu)      
  první třídy 3 hodiny    do 10.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Čtvrtek      
  první třídy 4 hodiny    do 11.25 hod.
  první stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
  druhý stupeň dle rozvrhu    bez odpol. výuky
Pátek      
  vyučování dle rozvrhu

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Provoz školní družiny

Školní družina bude v provozu od 4. 9. pro přihlášené žáky (prosíme o přihlášení do pátku 1.9.2017 na e-mail vedoucí vychovatelky šd: ondriskova@zstgmdrasov.cz). Prosíme dejte svým dětem přezůvky a velkou svačinu i pití, obědy ve školní jídelně budou k dispozici od 5. 9. 2017. Provoz školní družiny je 4. 9. 2017 do 16 hodin.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2017/2018

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2017/2018 naleznete v přiložených souborech

Ke stažení

1.stupeň - ve formátu xls
2.stupeň - ve formátu xls
Výtvarné potřeby - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Výběrové řízení na pozici vychovatelka ŠD

V souvislosti s novelou školského zákona, podle níž je od 1.1.2015 nezytné zajišťovat 100% kvalifikovanost pedagogických pracovníků, nabízíme v ŠD Drásov práci na pozici vychovatel. Požadavky: ukončené požadované vzdělání - aprobovanost, pěkný vztah k dětem, komunikativnost, schopnost samostatně vést skupinu školní družiny, znalost základní pedagogické dokumentace. Výběrového řízení se bude konat dne 10.7.2017 v budově ZŠ Drásov, Drásov 167 v 8.00hod.

S sebou prosím vezměte vysvědčení o maturitní či SZZ dokládající vaši aprobovanost. U konkurzu se budeme ptát na vaši vizi, jak byste chtěla vés skupinu, jaké aktivity budete chtít s žáky realizovat.

Mgr. Dana Veselá Ph.D.

Školní rok 2016/2017

Archív školní rok 2016 - 2017