Zájmové kroužky | Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov | www.zstgmdrasov.cz

Zájmové útvary realizované ve školním roce 2017/2018

Nabídka zájmových útvarů školní rok 2017/2018

Ke stažení

Nabídka zájmových útvarů 2017 - 2018 - ve formátu pdf