Kalendář akcí | Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov | www.zstgmdrasov.cz

Kalendář akcí 2017/2018

měsíc

akce

září

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku

5. - 6. 9., 11. 9. Vzpoura úrazům – preventivní projekt VZP

7., 8. 9. – Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku 

7., 18. 9. Branný den

18. 9. – 2. třídy program Do obory za zvířátky

19. 9. třídní schůzky v 16.30 hod.

26. 9. – 6. ročník – venkovní učení

29. 9. - ředitelské volno


říjen

6.10. –za technickými památkami – Olomouc, 9. roč.

12.10. - dopravní hřiště Blansko 5. ročník

13.10. - Exkurze 7. ročník – Rudické propadání

17.10. - dopravní hřiště Blansko 4. ročník

Evropský den jazyků – celoškolní projekt

sběr starého papíru

fotografování žáků 1. ročníku (portrétní fotografie a foto třídy)

první schůzka školního parlamentu

Uspávání … (celoškolní projekt)

Bramboriáda (celoškolní projekt, akce pro veřejnost)

Drakiáda – realizace po třídních kolektivech

Halloween – strašidelná noc pro žáky 3. ročníku – projekt anglický jazyk

26. 10. – 27. 10. – podzimní prázdniny


listopad

Martinský lampionový průvod

14. 11. pedagogická rada, hovorové hodiny 15.30 – 17.00

Bobřík informatiky

I.T.Slot – soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku

Dějepisná olympiáda – školní kolo


prosinec

Čertovský šplh

4. - 8. 12. – Chaloupky 4. Ročník

5. 12. Mikuláš naděluje

11.12. – Úřad práce Brno – 9. Ročník

Den otevřených dveří a otevřené vyučování v 1. tř.

21.12. Tradiční předvánoční tvořivé dílničky

22.12. Kino Tišnov

23.12. – 2.1. vánoční prázdniny


leden

sběr starého papíru

předškoláci navštíví 1. třídu

předškoláčci v ZŠ - program pro budoucí žáčky školy

23. 1. Pedagogická rada

Lyžařský výcvikový kurz – 1.stupeň


únor

2. 2. pololetní prázdniny

5. 2. – 9. 2. – jarní prázdniny

Olympiáda v AJ

Recitační soutěž – šk. kolo

Biologická olympiáda – šk. kolo

24. 2. – reprezentační ples ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov

26. 2. výukový program Motani Tišnov


březen

16.3. Matematický klokan

Lyžařský výcvikový kurz – 2.stupeň

Den učitelů

28. 3. velikonoční dílničky

29. 3. velikonoční prázdniny

duben

10. 4. - vzdělávání pedagogického sboru

17. 4. - zápis do 1. třídy - 14.00 - 17.30 hod.

Den Země

24. 4. - pedagogická rada, třídní schůzky (v 16.30)

30. 4. – ředitelské volno


květen

1. 5. účast na Dni otevřených dveří Siemens

7. 5. – ředitelské volno

22. 5. hovorové hodiny (15.30 – 17 hod.)

školní výlety

Oslava 90. výročí školy, akademie

červen

Sběr papíru

Den dětí, den otevřených dveří

11.-12.6. – obhajoba ročníkových prací 9.ročník

15. 6.pohádková cesta