Aktivity ve školní družině

Od měsíce října probíhají pod vedením vychovatelek ve všech odděleních ŠD aktivity. V úterních aktivitách mají děti možnost  naučit se něco nového, pobavit se a dozvědět se spoustu zajímavých  věcí. V rámci některých aktivit využívají  žáci tablety, které jsme získali díky zapojení do projektu Šablony II.  Děti pracují  na počítačích individuálně i ve skupinkách. Samostatně si vyhledávají  informace, které dále využívají při aktivitách venku. V rámci odpolední družiny si na stejných tabletech procvičují a opakují učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.

 Fotogalerie

Sdílet