Změna bankovního účtu k zasílání plateb za stravné

Vážení strávníci,

opakovaně bych Vás ráda upozornila, že je nutné posílat platbu za stravné na nový bankovní účet, který jsme za tímto účelem zřídili.
Tento účet bude sloužit pouze "na platbu za obědy".

Číslo účtu: 123-3537590227/0100

Děkuji za ochotu a laskavost.
T i n k o v á M a r i e
vedoucí školního stravování
mobil 774230417
e-mail: tinkova@zstgmdrasov.cz

Sdílet