Nové krizové opatření

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST
dětí v mateřské škole
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
OŠETŘOVNÉ:
informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

O případných změnách vás budeme neprodleně informovat.

Sdílet