Výsledky přijímacího řízení do MŠ na školní rok 2021/2022

 Vážení rodiče,od středy 26.5.2021 se budou vydávat  "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ". 

Rodiče nových dětí si je vyzvednou v kanceláři ZŠ ve dnech Po - Čt v době od 7.30 h do 15.00 h. 
Rodičům dětí, jejichž starší sourozenci už do MŠ chodí, bude předáno přímo v MŠ ve třídě sourozence.
Vyzvedněte si prosím "rozhodnutí" co nejdříve a pokud jste nakonec zvolili jinou MŠ, oznamte tuto skutečnost neprodleně vedení školy. 
Schůzka pro rodiče nových dětí se bude konat v úterý 22.6.2021 v 16.00 h v atriu MŠ. Zde se rodiče seznámí s paní učitelkami a se všemi informacemi ohledně nástupu dítěte do MŠ a odevzdají  "Evidenční list pro dítě v mateřské škole" potvrzený dětským lékařem (tento formulář obdrží rodič při převzetí "Rozhodnutí o přijetí").

 

Těšíme se na vás!

Sdílet