Projektový den k výročí sametové revoluce

V pátek 15.11. se ve škole konal projektový den k 30. výročí sametové revoluce.

Cílem projektového dne nebylo pouze přiblížit žákům události samotné sametové revoluce, ale především období socialismu, které pohnutým událostem roku 1989 předcházelo.

Celý projekt odstartoval již v průběhu týdne, kdy jsme se žákům snažili mírnou zážitkovou formou zprostředkovat život dětí ve škole v době socialismu. Součástí projektu byla i výstavka předmětů z tohoto období.

V samotný projektový den děti zhlédly film „Z deníku Ivany A.“, po kterém následovala beseda žáků s pamětníky. Pro 8. a 9. ročník vedl besedu pan Sysel a ostatní ročníky provedl obdobím socialismu pan učitel Jiří Klíč. Žáci měli tolik dotazů, že některé museli dodatečně zodpovědět třídní učitelé. Po besedách následovaly aktivity ve třídách, které na film navazovaly.

Reakce dětí nás přesvědčily o tom, že se nám povedlo podnítit v mladé generaci zájem o moderní dějiny a jistě v podobném duchu budeme pokračovat i v rámci běžného vyučování.

Mgr. Leona Jarošová

Sdílet