Projekt - Jedlá zahrada

Naše škola se zapojila do projektu Jedlá zahrada pod záštitou Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Jedná se o projekt, který vede žáky k samostatnosti, všímavosti a podnikavosti, zároveň má zvelebit naši školní zahradu a je realizován v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.

Na začátku projektu se žáci šli podívat na školní zahradu, potom ve třídě ve  skupinách  vyhodnotili současný stav a dohodli se na tom, co by se na naší školní zahradě mohlo zlepšit. Svoje nápady pak prezentovali ve třídě ostatním skupinám. Takto postupně vyvstalo několik nejdůležitějších témat k řešení: nedostatek ovocných stromů a keřů a tím i zastínění před sluncem a vyprahlá travnatá plocha,  nedostatečná kapacita kompostéru, zanesená jezírka, plevelem zarostlá bylinková spirála a zejména nezachytávání a nevyužívání dešťové vody. Na přípravě projektu spolupracovali žáci šestých ročníků ve školním roce 2018/2019 v rámci předmětu Svět práce pod vedením Mgr. Hany Kováčikové.

Realizace projektu probíhala ve školním roce 2019/2020, podíleli na ní žáci následujících šestých ročníků a v období uzavření školy z důvodu ohrožení koronavirovou infekcí dobrovolníci z devátého ročníku v rámci předmětu Svět práce pod vedením Mgr. Kamily Hruškovské a Mgr. Marka Brodeckého za vydatné pomoci pana školníka.

Bylo vysazeno 8 ovocných stromů (třešně, jabloně, hrušně a slivoně švestky), 18 ovocných keřů (angrešty, rybízy, moruše, muchovník, josta a maliny), byla zbudována podpůrná konstrukce pro vinnou révu a vysazena vinná réva, proběhlo vyčištění jezírek  a instalace nádrže na zachytávání dešťové vody a dostatečně velkého kompostéru, byla znovu osázená bylinková spirála.

Školní zahradu využívá školní družina, školka, letní příměstské tábory a v některých předmětech  jako přírodní učebnu i škola. Všechny naše snahy směřují k tomu, aby naše zahrada byla funkční, v rámci výuky co nejvíce navštěvovaná žáky a aby na ní bylo dětem dobře.

Sdílet