Nové krizové opatření

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST
dětí v mateřské škole
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
Nadále tedy budeme poskytovat vzdělávání ve všech ročnících distančním způsobem. 
Dosavadní osobní konzultace ve škole musí být zrušeny, je možné je realizovat pouze online.

OŠETŘOVNÉ:
informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

STRAVOVÁNÍ:
žádná nová opatření nebyla v tomto směru vydána, budeme tedy žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem a mají o školní oběd zájem, dále vydávat jídlo do jídlonosičů. 
PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍHO A DRUHÉHO ROČNÍKU: Odběr obědů si prosím předem objednejte u vedoucí školní jídelny Marie Tinkové na tel: 774 230 417 nebo mailem tinkova@zstgmdrasov.cz.
Pondělní oběd objednávejte prosím telefonicky do neděle 28. 2. 2021 do 19:00.

O případných změnách vás budeme neprodleně informovat.

Sdílet