Jak proběhl Den offline

Dny offline v ZŠ Drásov

Od pondělí 29.3. do středy 31.3. se vydalo téměř 200 žáků z druhého stupně v rámci projektu offline na dobrodružnou cestu v okolí svého bydliště, kde je čekaly různé úkoly podle vlastního výběru. Mohli se vydat cestou severu, s plněním zajímavých úkolů z matematiky a fyziky, cestou jihu zaměřenou na znalosti jazyků, cestu východu, na které objevovali historii nebo na západ, kde je čekaly úkoly ze zeměpisu a přírodopisu. Po cestě zkoumali a objevovali své nejbližší okolí, fotili, popisovali a natáčeli svá oblíbená místa. Všímali si toho, co mohou malí i velcí obyvatelé obce využívat a navrhovali, co by se mohlo změnit, co by si přáli v obci nejen pro sebe, ale i pro ostatní spoluobčany.

Putováním je provázel vyrobený papírový kompas, který na závěr vhodili do schránky obecního úřadu. Všechna svá pozorování zaznamenávali do Deníku, který zaslali k vyhodnocení svým průvodcům z řad učitelů a asistentů.

A jak to všechno dopadlo?

Projektu se zúčastnili téměř všichni žáci druhého stupně, všechny úkoly splnilo a dokončilo 76 % účastníků. Tyto práce byly odměněny jedničkami z vybraných předmětů. Porota vybrala i 52 nejzajímavějších a nejoriginálnějších prezentací, které budou oceněny věcnými cenami.

Všichni, kteří se putování účastnili, navíc čeká tombola ze vhozených kompasů. O ceny do tomboly jsme požádali rodiče, aby se i oni mohli symbolicky stát součástí této hezké akce. Děkujeme tímto všem za příspěvky.

Co účastníkům projekt přinesl?

Kromě již zmíněných ocenění také pobyt na čerstvém vzduchu, odpočinutí od každodenní online výuky, zajímavé úkoly zaměřené na praktické dovednosti a zejména poznávání svého bydliště. Děti měly možnost podívat se na život v obci novýma očima, uvědomit si potřeby různých skupin obyvatel a učit se aktivně spoluvytvářet společný prostor.

Podle ohlasů i krásných Deníků si účastníci tyto tři netradiční dny užili a těší se na další pokračování.

Za realizační tým Mgr. Jana Helánová, koordinátor projektu

Ukázky prací najdete v přiloženém souboru

Sdílet