Bezpečně v kyberprostoru

Bezpečně v kyberprostoru

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Obzvlášť v posledním roce jsme ocenili vzdělávací a společenský rozměr online prostoru, když musely naše děti zůstat na distanční výuce. Používání moderních technologií a internetu s sebou nese ale také rizika a je dobré s nimi v pozici rodiče počítat. Dává nám to totiž možnost děti dopředu ochránit.

Důležité je také vést děti k poznání, že kyberprostor a reálný svět jsou dnes už téměř neoddělitelně propojeny. To, co člověk učiní v reálném světě, se může velmi rychle přenést do kybersvěta a naopak. Vést děti k zodpovědnému přístupu ve svém vystupování je nejlepší prevencí potenciálního zneužití soukromých dat.

Mezi rizika užívání internetu patří např. kyberšikana, kybergrooming, nebezpečí šíření virů a spywarů, zneužití osobních dat, kontakt dítěte s nežádoucím obsahem, nebezpečí vzniku závislostního chování ve vztahu k počítači nebo k internetu.

Doporučení:

·        Umístěte počítač do místnosti používané celou rodinou: tímto způsobem se stane mluvení o internetu a udržování přehledu o jeho používání přirozenou součástí každodenního života. Když je počítač umístěn ve společné místnosti, může být diskuse o problémech snazší.

·        Mluvte o internetu a o rizicích spojených s jeho užíváním: projevte zájem o to, co vaše dítě a jeho přátelé dělají (na internetu i mimo něj). Mluvte o skvělých a zajímavých věcech, k nimž lze internet využít, ale také o potížích, kterým může čelit. Mluvte s dětmi o tom, co by měly dělat, kdykoli se při používání internetu nebudou cítit dobře.

·        Naučte se lépe pracovat s počítačem: pokud sami používáte internet, je snazší určit, co je pro vaše děti dobré. Můžete jim lépe pomoci při hledání užitečného materiálu na internetu.

·        Používejte internet společně: najděte stránky, které jsou vhodné pro děti, nebo se naučte, jak najít užitečné informace (naplánujte společně dovolenou, navštivte stránky zaměřené na vzdělání nebo najděte informace o koníčcích a zájmech dětí). Při společném procházení internetu můžete dítěti pomoci posoudit hodnotu nalezených informací. Oblíbené stránky můžete uložit jako záložky, abyste je mohli znovu otevřít jediným klepnutím.

·        Vytvořte s dětmi dohodu o tom, jak a kdy budou internet (případně počítač obecně) používat: může být užitečné dohodnout se na době a určitých webech, které mohou děti na internetu navštěvovat. Toto je nutné s dětmi prodiskutovat a uzavřít s nimi společnou dohodu.

(převzato z http://www.bezpecnyinternet.cz/rodice/doporuceni-pro-rodice/bezpecny-internet-pro-deti.aspx)

Více informací o tématu bezpečného užívání internetu nabízí weby:

-        http://www.bezpecnyinternet.cz/

-        https://www.replug.me/

-        https://bezpecnevkyberprostoru.cz/

-        https://www.e-bezpeci.cz/index.php/home

Doporučujeme ke shlédnutí DVD Apel: https://video.aktualne.cz/dvtv/presova-rodice-odsuzuji-a-zakazuji-nechapou-co-deti-na-https://www.e-bezpeci.cz/index.php/homeonlin/r~ead07c18680711e993a6ac1f6b220ee8/

 

Sdílet