Výuka s živou „pomůckou“

Před Vánoci navštívil žáky sedmého ročníku Jan Homolka, student Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde studuje program Ochrana zvířat a welfare. V rámci výuky přírodopisu, v tématu plazi, jsme využili jeho nabídky praktické výuky. Jako začínající herpetolog nám přinesl živou krajtu a seznámil nás s ostatními zajímavostmi týkajícími se plazů formou fundované a pro žáky zajímavé prezentace. Janovi děkuji, a těším se na případnou další spolupráci.

Mgr. Jana Kopalová

Sdílet