O škole

Budova školy byla slavnostně otevřena 10. června 1928. Ne, že by do těch dob školství v Drásově neexistovalo. Pouze budovy, v nichž se vyučovalo, byly na různých místech – mimo jiné i v domě č.p.2 (dnešní hostinec).

Od roku 1928 prošla budova školy řadou generálních oprav.

V roce 1994 byla dokončena přístavba školy, díky které vznikly 2 nové učebny a skladovací prostory. Po dokončení půdní vestavby byly roku 2001 otevřeny 3 odborné učebny – učebna pro výuku cizích jazyků, počítačová učebna a učebna výtvarné výchovy.

Další rozsáhlé stavební úpravy byly ukončeny v roce 2004, a tak mohla být zprovozněna nová školní jídelna včetně vývařovny splňující přísné hygienické požadavky.

Nejvýznamnější stavbou byla bezesporu výstavba tělocvičny, která po celou dobu při škole chyběla. Hodiny tělesné výchovy se v minulosti vyučovaly na chodbách školy, později se přecházelo do sokolovny v Drásově. V roce 2005 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična, která je využívána jak žáky školy, tak i širokou veřejností.

V posledních letech, kdy se díky velkému stavebnímu rozvoji obce Drásov významně zvýšil počet žáků, využívá škola kromě hlavní historické budovy i odloučené pracoviště na náměstí. Toto pracoviště projde v krátké době rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž výsledkem bude šest nových, převážně odborných učeben a výdejna stravy s jídelnou.

Naše základní škola patří mezi úplné školy se všemi devíti ročníky. Od roku 2001 se stala právním subjektem.

Co v naší škole nabízíme?

 • příjemné prostředí a individuální přístup ke každému
 • vyhledávání silných stránek dítěte a jeho rozvoj
 • výuku matematiky obohacenou o prvky podle prof. Hejného
 • možnost účastnit se lyžařského výcvikového kurzu již na I. stupni ZŠ
 • v rámci výuky TV plavecký výcvik na I. stupni a lyžařský výcvikový kurz na II. stupni
 • týdenní pobytové výukové programy v centru Chaloupky na Vysočině
 • adaptační pobyty pro žáky šestého ročníku
 • pro žáky s oslabením některých funkcí možnost reedukace specifických poruch učení přímo ve škole pod vedením speciálního pedagoga, logopedickou péči přímo ve škole, možnost konzultací se školním psychologem
 • zajímavou výuku podpořenou účastí v řadě zajímavých projektů
 • pomoc při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy
 • důraz na kvalitní stravování ve školní jídelně, nabídka dvou obědových jídel
 • ranní i odpolední družinu na hlavní budově i odloučeném pracovišti
 • širokou nabídku volnočasových aktivit (kroužky umělecké a rukodělné, sportovní, literární, přírodovědné a další kroužky realizované ve spolupráci s DDM Kuřim), příměstské tábory
 • možnost navštěvovat hru na hudební nástroj – pobočka ZUŠ Tišnov
 • moderní technické vybavení, interaktivní tabule ve všech třídách