O škole

Mateřská škola byla otevřena k 30.9.2014. Budova má organický půdorys, je to unikátní patrová dřevostavba, která je citlivě zasazena do krajiny a díky zajímavému vzhledu i barevnosti působí velmi pozitivně.  Budova je umístěna v klidné části obce v zahradě ZŠ       a je oddělena od centra a dopravního ruchu.  

Při příchodu před MŠ nás vítá interaktivní chodníček se symboly jednotlivých tříd.           Naše mateřská škola je pětitřídní. V první části budovy najdeme 2 třídy homogenní - Včelky a Zajíčci. Tyto třídy jsou zaměřeny na povinné předškolní vzdělávání před nástupem do ZŠ. V opačné části MŠ najdeme další 3 heterogenní třídy - Berušky, Žabky a Koťátka, ve kterých převažují děti od 3 do 5 let.

Všechny třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami a nedávno byla ještě v každé třídě instalována klimatizace.

S dětmi pracují kvalifikované paní učitelky podle ŠVP, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Snahou všech zaměstnankyň naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dát dětem pocit životní pohody, souladu a harmonie, zajistit jim klidné, zdravé prostředí, plné porozumění pochopení a lásky. V naší MŠ jsou vzděláványtaké děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Každoročně škola zajišťuje logopedický screening. Rodiče mají možnost pro svoje děti využítpřímo v prostorách MŠ péči paní logopedky, která do MŠ přichází 1x týdně a stará se o nápravu řeči. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně a to především v oblasti posouzení školní zralosti nejstarších dětí.

Pro pobyt venku využíváme zahradu MŠ a ZŠ, hřiště nebo palouček, ze kterého můžemeprojít brankou přímo do přírody.

Na zahradě MŠ neustále pracujeme. Vysázeli jsme nové ovocné stromy, keře, květiny, bylinya vytvořili záhon pro každou třídu, rozšířili zastínění pro letní měsíce.

Mateřské škola má jen výdejnu stravy, jídlo převážíme ze školní kuchyně základní školy. Spolupracujeme s vedoucí školního stravování tak, aby děti dostávaly pestrou a vyváženou stravu a dostatek zeleniny a ovoce.

Během školního roku pořádáme různé kulturní akce – Dýňové tvoření, karneval, zveme do MŠ divadla, zajišťujeme výukové pořady, exkurze, výlety… Nechybí ani akce ve spolupráci s rodiči – Rozsvěcení vánočního stromku, jarmark, vánoční dílničky, Skořápkovník, pasování předškoláků, …. Do pořádání těchto akcí se aktivně zapojuje celá řada maminek i tatínků.