O škole

Mateřská škola byla otevřena k 30.9.2014. Budova má organický půdorys, je to unikátní patrová dřevostavba, která je citlivě zasazena do krajiny a díky zajímavému vzhledu i barevnosti působí velmi pozitivně. Budova je umístěna v klidné části obce v zahradě ZŠ a je oddělena od centra a dopravního ruchu.  

Při příchodu před MŠ nás vítá interaktivní chodníček se symboly jednotlivých tříd. Naše mateřská škola je pětitřídní. V první části budovy najdeme 2 třídy homogenní - Včelky a Zajíčci. Tyto třídy jsou zaměřeny na povinné předškolní vzdělávání před nástupem do ZŠ. V opačné části MŠ najdeme další 3 heterogenní třídy - Berušky, Žabky a Koťátka, ve kterých převažují děti od 3 do 5 let.

Všechny třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami a nedávno byla ještě v každé  třídě instalována klimatizace.

S dětmi pracují kvalifikované paní učitelky podle ŠVP, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Snahou všech zaměstnankyň naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dát dětem pocit životní pohody, souladu a harmonie, zajistit jim klidné, zdravé prostředí, plné porozumění, pochopení a lásky. V naší MŠ jsou vzdělávány také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Každoročně škola zajišťuje logopedický screening. Rodiče mají možnost pro svoje děti využít přímo v prostorách MŠ péči paní logopedky, která do MŠ přichází 2x týdně a stará se o nápravu řeči. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně a to především v oblasti posouzení školní zralosti nejstarších dětí.

Pro pobyt venku využíváme zahradu MŠ a ZŠ, hřiště nebo palouček, ze kterého můžeme projít  brankou přímo do přírody.

Na zahradě MŠ neustále pracujeme. Máme v plánu zde vysázet nové ovocné stromy, keře, květiny, byliny, chceme vytvořit záhon pro každou třídu, rozšířit zastínění pro letní měsíce.

Mateřské škola má jen výdejnu stravy, jídlo převážíme ze školní kuchyně základní školy. Spolupracujeme s vedoucí školního stravování tak, aby děti dostávaly pestrou a vyváženou stravu a dostatek zeleniny a ovoce.

Během školního roku pořádáme různé kulturní akce – Dýňové tvoření, karneval, zveme do MŠ divadla, zajišťujeme výukové pořady, exkurze, výlety… Nechybí ani akce ve spolupráci s rodiči – Rozsvěcení vánočního stromku, jarmark, vánoční dílničky, Skořápkovník, Pasování předškoláků, …. Velmi aktivně s naší MŠ spolupracuje i Klub rodičů MŠ Drásov.