Mgr. Soňa Bajerová

Jaká je role školního psychologa a k čemu je ve škole dobrý?

Školní psycholog je poradenským pracovníkem školy. Pracuje jak s jednotlivci, tak s celými třídami. Všem žákům poskytuje individuální poradenské služby a mohou se na něj kdykoli obrátit se svými problémy. Při práci se třídami zjišťuje atmosféru ve skupině dětí, zaměřuje se na zlepšení spolupráce a komunikace mezi žáky, pomáhá stmelovat třídní kolektiv. Pokud se ve třídě vyskytne například šikana nebo dochází k izolaci některého z žáků v třídním kolektivu je právě součástí práce školního psychologa tuto situaci změnit k lepšímu. Spolu s metodikem prevence se může podílet i na přípravě preventivních programů pro jednotlivé třídy.

Školní psycholog není ve škole jen pro samotné žáky, ale součástí jeho činnosti je také práce s pedagogy. Těm nabízí další vzdělávání, poskytuje jim poradenské služby v pracovních i osobních záležitostech. Spolu s nimi se podílí na přípravě specifických programů na míru každé třídě a poskytuje metodické vedení. Organizuje vzdělávací semináře, které jsou pro učitele příležitostí k dalšímu rozvoji specifických dovedností práce s jednotlivými žáky i celou třídou nebo obohacením o nové metody práce.

Školní psycholog se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s výchovou a vzděláváním. Mohou se na něj tedy obracet i samotní rodiče, pokud řeší těžkosti spojené s výchovou nebo školním vzděláváním svých dětí. Školního psychologa je možné využít také k prvnímu kontaktu psychologické služby, protože spolupracuje s řadou institucí v daném regionu. Ve své práci se řídí také etickými normami přijatými Asociací školních psychologů ČR a SR, které představují závaznou normu pro pracovní postupy ve vztahu ke klientům, rodičům i pedagogům.

Mgr. Soňa Bajerová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako psycholožka a psychoterapeutka pod supervizí pracuje s dětskými a dospělými klienty od roku 2006.

V minulosti pracovala v ambulantní a lůžkové části Krizového centra pro děti a dospívající v Brně, na soukromé neurologické klinice v Brně. Působila v poradnách pro oběti domácího a sexuálního násilí Persefona a Azyl-Lisa. Zkušenosti v práci ve školství získala na střední a základní škole v Tišnově.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala několik akreditovaných kurzů, např. kurz Krizové intervence, kurz Syndromu CAN, základní i supervizní kurzy Rorschachova testu osobnosti. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii. Ve své soukromé praxi se, vedle psychologického poradenství a psychodiagnostiky, zajímá o individuální a rodinnou terapii a o narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii a o arteterapii.

KONZULTAČNÍ HODINY: 
Pondělí – 8.30-15.30 nebo dle dohody

KONTAKT: 
bajerova@zstgmdrasov.cz

Telefonický kontakt: 
731 287 708