Speciální pedagogové

Mgr. Lucie Holubová

Mgr. Eva Zachariášová

Mgr. Petra Francová

KONZULTAČNÍ HODINY: 
dle individuání dohody

KONTAKT: 
holubova@zstgmdrasov.cz
zachariasova@zstgmdrasov.cz
francova@zstgmdrasov.cz