Školská rada

Složení školské rady

Za zřizovatele školy:

Ing. Eva Bilanová – předsedkyně školské rady
Mgr. Martina Bočková

Za zákonné zástupce žáků:

Ing. Ivan Buchta
Aneta Dvořáčková

Za pedagogické pracovníky školy:

PhDr. Bohumila Fillová
Ing. Jana Homolková

 

Kontaktní email: skolskarada@zstgmdrasov.cz

Zápisy z jednání

Níže naleznete zápisy z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace