Projekty

Publicita projektu
ŠABLONY II. PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ A MŠ DRÁSOV
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010630 VÝŠE PODPORY – 2 213 498,00 Kč
je spolufinancován Evropskou unií.
Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent, školní psycholog, chůva), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny, doučování), pomůže při vzdělávání pedagogických pracovníků a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.